School Bus

1. Name of school bus provider:

- On Time Travel and Transportation Company (Each school bus has a car nanny)

 

2. Inquiry Tel No:  64683946

 

3. School Bus Route:

- Yuen Long, Pat Heung, Kam Tin, Kam Sheung Road, Sheung Tsuen, Wang Toi Shan, Lo Uk Tsuen